středa 2. března 2011

Feminine Mystique

Právě jsem dočetla knihu Feminine Mystique autorky Betty Friedan. Poprvé vyšla v roce 1963 a v USA způsobila tzv. druhou vlnu feminismu (česky v roce 2002). 
Myslím, že by měla být jedním z povinných sněmovních tisků pro českou sněmovnu! V mém ideálním svvětě by se znalost obsahu ověřovala při státních maturitách a úryvky z ní by měly být součástí výběrových řízení na pedagogické posty na úrovních všech vzdělávacích stupňů zdejšího školství. Báječně brutální kniha!

Pár úryvků:
(s. 73) (...) Jestli mám pravdu a onen bezejmený problém (...) není jen záležitostí ztráty ženskosti nebo snad přílišného vzdělání či požadavků, které na ženu klade vedení domácnosti, je situace ještě horší, než si je kdo schopen a ochoten připustit (...) Proč se tolik žen trápilo tím bezejmenným problémem, přemáhalo svou nespokojenost, a při tom si myslelo, že jsou na tom takhle samy? (...) když jsem byla zahořklá a trápila se beznadějí (... ) vůbec jsem netušila, že existují stovky žen, které jsou na tom stejně (...)
(s. 233) (...) Dívka, která chodila na vysokou školu mezi roky 1945 a rokem 1960, si ze školy odnesla především ponaučení: Že se o nic nemá příliš zajímat, že nemá brát nic příliš vážně, tedy vyjma manželství a dětí. (...)
(s. 298) (...) "Ale příliš mnoho žen má dnes vzdělání. (...) To je riziko. Jestli se vrhnou na vědu a na pdobné věci, ani nebudou mít čas nakupovat (...) Tak jim umožníme, aby mohly takovou kariéru dělat doma v domácnosti," (...) Drasticky se změnily jejich životy a ženy začaly sloužit obchodním účelům (...) Jen velmi bystrý ekonom by asi přišel na to, co by dokázalo udržet nad vodou dnes prosperující ekonomiku, pakliže by vyschl pramen v podobě kupní síly amerických žen (...) kterému ročně platí asi milion dolarů za to, že ve velkém manipuluje emocemi amerických žen, aby byly v souladu s potřebami trhu. (...) Nejpočetnější skupinou odběratelů domácích spotřebičů byly nicméně právě !typické hospodyňky" (...) Druhý typ žen - "kariéristka" nebo "potenciální kariéristka" - byl v menšině a z hlediska prodejců šlo o menšinu "nebezpečnou" (...)
(s. 379) (...) Ženský mýtus (...) horlí proti ztrátě ženskosti, stále více komplikuje životy žen, a ty si najednou přestávají věřit coby ženy. Zhoubný vliv má ale rovněž na muže, kteří jeho vinou jakoby zapomínají, v čem spočívá opravdová mužnost (...)
(s. 423) (...) Ženský mýtus lze totiž vyvrátit pouze za předpokladu, budou-li ženy moci uplatnit veškerou sílu, co v sobě mají, budou-li moci rozvinout všechny své přirozené schopnosti. (...)
(s. 435) (...) potlačení potřeby chovat sebe sama více v úctě, jež má u muže prokazatelně za následek pocit méňecennosti (...)  má naprosto tentýž dopad na ženu. Jak žena, tak i muž si mohou sebe samých vážit pouze tehdy, jsou-li skutečně nadaní (...) dostává-li se jim úcty ze strany ostatních (...)
(s. 437) (...) Jak řekl A.H. Maslow:"Schopnosti volají po tom, aby jich bylo využito, a volat přestanou teprve tehdy, je-li jich využito správně. Tím pádem jsou schopnosti také potřebami." (...)
(s. 438) (...) zjistil, že čím je žena "dominantnější", tím větší radost jí přináší její pohlavní život (...)
(s. 510) dívky (se) musí naučit obstát v konkurenci, a to nikoliv jako ženy, ale jako lidské bytosti. Dokud totiž žena nevystoupí ze stínu na výsluní, společnost nikdy nebude ochotná k nějakým změnám, ve školství, nebo jinde, které by ženám umožnily splnění jejích nových životních plánů. (...)

A vůbec! Přečtěte si to samy! (Feminine Mystique).
Může se zdát, že 60. léta amerických žen se nás netýkají, tak to je blbost, protože většina tezí z knihy posunutá do post feministického věku sedí jak pr... na hrnec! Howg :)

Žádné komentáře:

Okomentovat